VI3 Runtime variabelen Alarms {entityName} en {entityObject}

Applies to VC 2.0.1 Bij het gebruik van de optie ‘Run a script’ bij de Alarm – Action bevatten de variabelen {entityName} en {entityObject} niet de juiste waarden. De variable {eventDiscription} bevat wel de juiste waarde bv. “Alarm Test mail cpu alarm on SPBEAPP50172 changed from green to red”. De waarde enityName kan worden achterhaald […]
Continue reading…